Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Da Nang Steel Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DSC
 • Trụ sở chính
  Đường Tạ Quang Bửu, Khu Công nghiệp Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại
  +84-(0)511-384.26.51
 • Fax
  +84-(0)511-384.21.74
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Bảo Giang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cù Thị Thùy Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Xuân Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Quý Giáp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Dũng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lâm Vĩnh Khương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Thị Kim Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Xuân Đức
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Chánh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Hữu Phú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Kim Long
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ