Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (DNR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Quang Nam - Da Nang Rail way Joint Stock Company
 • Viết tắt
  QN-DNR.,JSC
 • Trụ sở chính
  196 Hải phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 • Điện thoại
  0511 382 1785
 • Fax
  0511 389 3082
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đường sắt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Tý
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Văn Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Võ Thị Hồng Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Quốc Khánh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Bình
  Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Văn Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Văn Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Kiều Thường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Lan Hương
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ