Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
 • Tên quốc tế
  DongNai Plastic Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DONAPLASTIC
 • Trụ sở chính
  Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  +84-(0)61-383.61.74
 • Fax
  +84-(0)61-383.61.74
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Đình Độ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Hữu Chuyền
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Đức Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Huy Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Vương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Trang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phùng Quang Việt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Kiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hữu Chuyền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Nhơn Nguyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hiếu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Anh Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Trịnh Kiên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ