Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
 • Tên quốc tế
  DongNai Plastic Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DONAPLASTIC
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
 • Điện thoại
  061 3836 174
 • Fax
  061 3836 174
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Đình Độ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Hữu Chuyền
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Đức Vũ
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Trang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lương Thị Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Hiếu
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Đức Vũ
  Tổng Giám đốc
 • Trần Hữu Chuyền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Nhơn Nguyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Thu Thảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Anh Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Trịnh Kiên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ