Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (DNN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Da Nang Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
 • Trụ sở chính
  Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng
 • Điện thoại
  0236 3696 632
 • Fax
  0236 3697 222
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trường Ánh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Thanh Bình
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Thái Văn Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đức Quý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Võ Thị Hòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Quế Chi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thái Quốc Khánh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Hương
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Minh Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Đức Quý
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Phước Thương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thịnh
  Kế toán trưởng
 • Bùi Thọ Ninh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ