Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco
 • Tên quốc tế
  Danameco Medical Joint - Stock Corporation
 • Viết tắt
  DANAMECO
 • Trụ sở chính
  12 Trịnh Công Sơn, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại
  02363837621
 • Fax
  842363810004
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Thiết bị y tế
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Hải Trọng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Minh Trang
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hiền Nhân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Anh Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Phương Nam
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Văn Bảy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Mạnh Tú
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Hải Trọng
  Tổng Giám đốc
 • Võ Anh Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hoài Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Quốc Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Kiên Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Thị Li Li
  Kế toán trưởng
 • Ngô Thị Thúy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ