Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco
 • Tên quốc tế
  Danameco Medical Joint - Stock Corporation
 • Viết tắt
  DANAMECO
 • Trụ sở chính
  105 Hùng Vương- Hải Châu 1- Hải Châu- Tp Đà Nẵng, Việt Nam
 • Điện thoại
  0236.3837621 - 3830469
 • Fax
  0236.3830469 - 3810004
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Thiết bị y tế
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Hải Trọng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Minh Trang
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hoài Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Anh Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hiền Nhân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Phương Nam
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Hải Trọng
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Kiên Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Quốc Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hoài Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Anh Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Thị Li Li
  Kế toán trưởng
 • Trần Trung Kiên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ