Công ty Cổ phần Logistic Cảng Đà Nẵng (DNL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Logistic Cảng Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Da Nang Logistics Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DANALOG
 • Trụ sở chính
  97 Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại
  236.3924828
 • Fax
  0236.3921630 - 0236.3924111
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hữu Sia
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Phước Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Bảo Lộc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hứa Quốc Việt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Ngọc Xuân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Phước Hồng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Phát
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ