Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
 • Tên quốc tế
  Da Nhim - Ham Thuan - Da Mi Hydro Power Joint Stock Company
 • Viết tắt
  EVNHPC DHD
 • Trụ sở chính
  Số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại
  0263 728171
 • Fax
  0263 866457
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trọng Oánh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Minh Lộc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thế Long
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Thanh Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Văn Long
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Quang
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Chiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Minh Lộc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Hồng Hà
  Kế toán trưởng
 • Phạm Thị Hồng Hà
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ