Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (DNF: OTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Da Nang Food Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DANAFOOD
 • Trụ sở chính
  35 Cao Thắng - P.Thanh Bình - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
 • Điện thoại
  +84-(0)-511-388.86.25
 • Fax
  +84-(0)-511-382.12.52
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thành Năng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Tấn Củng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Chí Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Công Chương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Tuyết Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Tuấn Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Phương Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thu Sương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Mỹ Linh
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Tấn Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Chí Nghĩa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thanh Vân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Mỹ Linh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ