Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (DNE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  DaNang Urban Environment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng
 • Trụ sở chính
  471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng
 • Điện thoại
  0511 3622 007
 • Fax
  0511 3642 423
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Thanh Phúc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Quang Sáng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Minh Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Trung Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thị Minh Tuệ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Mỹ Hảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Thị Huỳnh Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Minh Đức
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Tiên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quang Sáng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Văn Tài
  Kế toán trưởng
 • Phạm Quang Nhật
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ