Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (DND: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
 • Tên quốc tế
  Dong Nai Material and Building Investment Joint - Stock Company
 • Viết tắt
  DNC
 • Trụ sở chính
  138, KP 1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  2513899886
 • Fax
  02513997894
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Phòng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Minh Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Bích Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Quy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Yến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thế Phòng
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tiến Toản
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thái Hoài Hương
  Kế toán trưởng
 • Lê Thị Giang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ