Công ty Cổ phần Điện nước An Giang (DNA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
 • Tên quốc tế
  An Giang Power and Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Powaco
 • Trụ sở chính
  Số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại
  076 3856 100
 • Fax
  076 3857 800
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lương Văn Bạ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thành Bửu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Nhất Trí
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Việt Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lâm Thành Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tuấn Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Chánh Nghĩa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Phúc Nhuận
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc Châu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thành Bửu
  Tổng Giám đốc
 • Lê Việt Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Nhất Trí
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Văn Nghiệm
  Kế toán trưởng
 • Lương Văn Bạ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ