Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco
 • Tên quốc tế
  Domesco Medical Import - Export Joint Stock Corporation
 • Viết tắt
  Domesco
 • Trụ sở chính
  66 Quốc lộ 30, P.Phú Mỹ, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
 • Điện thoại
  0673 852 278
 • Fax
  0673 851 270
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Thiết bị y tế
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Đình Bửu Trí
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lương Thị Hương Giang
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lee Yoon Kiem
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Douglas Kuo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hóa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Peter Huang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Trung Chánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phi Thức
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Thế Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Servane Maria Amelie Gorgiard
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Samuel Timothy Nance
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Thị Thu Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lương Thị Hương Giang
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hóa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy Tùng
  Giám đốc Tài chính
 • Phạm Ngọc Tuyền
  Kế toán trưởng
 • Phạm Ngọc Tuyền
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ