Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
 • Tên quốc tế
  Dalat Real Estate Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DALAT – REALCO
 • Trụ sở chính
  25 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt
 • Điện thoại
  +84-(0)63-382.22.43
 • Fax
  +84-(0)63-382.14.33
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trịnh Ngọc Thanh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Quách Tấn Hải
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Phước
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Kim Chinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Kim Chính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Ngọc Phương Nam
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Việt Thúy Hồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Hiếu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Kim Chính
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hòa
  Kế toán trưởng
 • Lê Thị Kim Chính
  Đại diện công bố thông tin
 • Phạm Văn Dương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ