Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai
 • Tên quốc tế
  DucLong GiaLai Investment and Development of Public Project Service JSC
 • Viết tắt
  DLGL INDPS
 • Trụ sở chính
  43 Lý Nam Đế, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại
  +84-(0)59-382.90.21
 • Fax
  +84-(0)59-382.90.21
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Tường Cọt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Chu Sỹ Hoạt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Hoàng Đức Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tuyển
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Sỹ Việt
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Văn Nghĩa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Kim Cúc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tường Cọt
  Tổng Giám đốc
 • Chu Sỹ Hoạt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Tiến Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Thị Phương Oanh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Tường Cọt
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ