Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An
 • Tên quốc tế
  Development investment Construction Hoi An Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DIC – HỘI AN
 • Trụ sở chính
  25 Hùng Vương, P. Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam
 • Điện thoại
  5103.861367
 • Fax
  5103.863193
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Đình Lợi
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Văn Sự
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Nghĩa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoàng Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Đình Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Đình Lợi
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Anh Thi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Thanh Tâm
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ