Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
 • Tên quốc tế
  Development Investment Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DIC CORP.
 • Trụ sở chính
  Tòa nhà DIC, 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Điện thoại
  +84-(0)64-3859 248
 • Fax
  +84-(0)64-3586 927
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thiện Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hùng Cường
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Tảng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Tăng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Quang Hoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Mai Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Đạt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trọng NGhĩa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Minh Phú
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Văn Tăng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Văn Sự
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Tảng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Tín
  Kế toán trưởng
 • Trương Ngọc Phượng
  Đại diện công bố thông tin
 • Nguyễn Quang Tín
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ