Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến
 • Tên quốc tế
  DIC-Dong Tien Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DIC – DONG TIEN JSC
 • Trụ sở chính
  Lô 17 Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 2, tỉnh lộ 25B, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  +84-(0)61-352.17.52
 • Fax
  +84-(0)61-352.19.53
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Hoàng Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Uyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Thương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Trung Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Bách Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Điền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Ngọc Khánh Trân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lương Thị Thùy Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Anh Điền
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thuận
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thái Học
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thuật
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Trúc Lan
  Kế toán trưởng
 • Trần Anh Điền
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ