Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
 • Tên quốc tế
  Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HATAPHAR
 • Trụ sở chính
  Số 10A- Phố Quang Trung- Phường Quang Trung- Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Điện thoại
  024 338 24685
 • Fax
  024 338 29054
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Văn Lớ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Anh Trung
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Tuế
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bá Lai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Cảnh Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Việt Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Xuân Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Chinh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hà Đệ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Đình Dự
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Xuân Thắng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bá Lai
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Việt Linh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Anh Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Văn Tuế
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ