Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HAPEMCO
 • Trụ sở chính
  734 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng
 • Điện thoại
  +84-(0)-31-383.59.27
 • Fax
  +84-(0)-31-385.73.93
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Thiết bị điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Thanh Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Bích Huệ
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Thị Lan Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Văn Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Mạnh Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Kháng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Duy Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mai Văn Minh
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Bích Huệ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Thị Lan Phương
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ