Công ty Cổ phần Thương mại thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thương mại thác khoáng sản Dương Hiếu
 • Tên quốc tế
  Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DH JSC
 • Trụ sở chính
  Số 463/1 Cách mạng tháng 8, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại
  0208 3832 410
 • Fax
  0208 3835 942
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dương Hữu Hiếu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Tùng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Văn Tiến Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Vương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Xuân Trường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Thị Tuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thương Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Hữu Hiếu
  Tổng Giám đốc
 • Mai Thị Phương Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Vôn Ga
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thanh Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Đình Tương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thiều Hoa
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Thị Hồng Hạnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ