Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
 • Tên quốc tế
  DHG Pharmaceutical Joint – Stock Company
 • Viết tắt
  DHG Pharma
 • Trụ sở chính
  288 BIS Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiểu, Tp. Cần Thơ.
 • Điện thoại
  84-2923891433
 • Fax
  84-2923895209
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Chí Thành
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Jun Kuroda
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Việt Nga
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Đình Duy Khương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Chí Liêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Minh Tiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Thu Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Hưng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Trung Kiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Đình Duy Khương
  Tổng Giám đốc
 • Lê Chánh Đạo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Diệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tomoyuki Kawata
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Hồng Nhung
  Giám đốc Tài chính
 • Hồ Bửu Huân
  Kế toán trưởng
 • Lâm Diệu Phi
  Giám đốc Kinh doanh
 • Phạm Thị Việt Nga
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ