Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (DHD: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
 • Tên quốc tế
  Haiduong Pharmaceutical Medical Material Joint stock company
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
 • Trụ sở chính
  Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại
  0320 3853 848
 • Fax
  0320 3853 848
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trung Việt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Tú Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Thủy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Kim Cương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hương Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Tú Anh
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Xuyến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Chu Văn Long
  Kế toán trưởng
 • Chu Văn Long
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ