Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
 • Tên quốc tế
  Dong Hai Joint Stock Company of Bentre
 • Viết tắt
  DOHACO
 • Trụ sở chính
  Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam
 • Điện thoại
  0275 3611666 - 3611777
 • Fax
  0275 3611222 - 3635222
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Giấy
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Bá Phương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lương Văn Thành
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phan Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tatsuyuki Ota
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quang Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Thị Bích Thúy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đoàn Hồng Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Bá Phương
  Tổng Giám đốc
 • Lương Văn Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Thị Song Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Hoàng Huệ
  Kế toán trưởng
 • Lê Thị Hoàng Huệ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ