Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Hoá An
 • Tên quốc tế
  Hoa An Joint stock company
 • Viết tắt
  HoaAn Stock.Co
 • Trụ sở chính
  Ấp Cầu Hang, Xã Hóa An, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
 • Điện thoại
  +84-(0)61-395.44.58
 • Fax
  +84-(0)61-395.47.54
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Lê Chiến
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Lương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Cẩm Hường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Tiến Bảy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Xuân Long
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Việt Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quốc Trung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Tiến Bảy
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Lương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Sỹ Phúc
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Lương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ