Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thế giới Số
 • Tên quốc tế
  DIGIWORLD CORP
 • Viết tắt
  DIGIWORLD
 • Trụ sở chính
  Tầng 8, Toà nhà Ngân hàng Nam Á, Số 201-203 Cách mạng Tháng 8, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  (08) 39290059
 • Fax
  (08) 39290060
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đoàn Hồng Việt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Bảo Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tô Hồng Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Kiện Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Anh Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thông
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tuấn Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Ngọc Bích Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Hồng Việt
  Tổng Giám đốc
 • Tô Hồng Trang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Kiện Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Sang
  Giám đốc Tài chính
 • Mai Thị Thúy Thoa
  Kế toán trưởng
 • Tô Hồng Trang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ