Công ty Cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai (DGT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai
 • Tên quốc tế
  DONA Transportation Construction Joint-Stock Company
 • Viết tắt
  DOTRANCO
 • Trụ sở chính
  200, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  +(84)-(0)613-89.98.60
 • Fax
  +(84)-(0)613-89.97.50
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Quốc Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Trần Hòa Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Cao Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Đô
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thành Tín
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huyền Trâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Trường Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Thúy Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Cao Minh
  Tổng Giám đốc
 • Đoàn Quang Nho
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tăng Xuân Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thành Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoàng Dương
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ