Công ty Cổ phần Hóa Chất Đức Giang - Lào Cai (DGL: OTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Hóa Chất Đức Giang - Lào Cai
 • Tên quốc tế
  Ducgiang – Lao Cai Chemicals Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DLC
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai
 • Điện thoại
  84-02143 774 556
 • Fax
  84-02143 867 214
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đào Hữu Huyền
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ninh Ngọc Cử
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Phương Thảo
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thúy Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Mạnh Linh
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Lâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Tiến Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ninh Ngọc Cử
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Bích Phương
  Kế toán trưởng
 • Hồ Mạnh Linh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ