Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang
 • Tên quốc tế
  Ducgiang Chemicals & Detergent Powder Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DGC
 • Trụ sở chính
  18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 38 271 620
 • Fax
  024 38 271 068
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất thông thường
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đào Hữu Huyền
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Quốc Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Hữu Duy Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Nhất Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Kiên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Minh Thuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Văn Ngọ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Hữu Huyền
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Hữu Duy Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Thị Mai
  Kế toán trưởng
 • Đào Hữu Huyền
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ