Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh (DFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh
 • Tên quốc tế
  Dong Anh C&F Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DFC
 • Trụ sở chính
  Số 11, Tổ 47, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 38832369 / 38832200
 • Fax
  4.38835395
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Máy công nghiệp
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Tấn Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Đức Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phùng Quang Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Việt Hằng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Hồng Trung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Mùi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Tấn Bình
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Vĩnh Tĩnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phùng Quang Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Đức Hiếu
  Kế toán trưởng
 • Phạm Đức Hiếu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ