Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM (DDV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM
 • Tên quốc tế
  DAP - VINACHEM Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DDV
 • Trụ sở chính
  Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  0313979368
 • Fax
  0313 979170
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lâm Thái Dương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Bằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Mạnh Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Sinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Xuân Quyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Sinh
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Bằng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Đăng Duẩn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Hiền
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hoàng Trung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ