Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (DDN) (DDN: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (DDN)
 • Tên quốc tế
  Danang Pharmaceutical Medical Equipment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DAPHARCO
 • Trụ sở chính
  Số 2 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu 1, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại
  (0236) 3822247
 • Fax
  (0236) 3891752
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Thành Trung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tống Viết Phải
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Nhân Triết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Công
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Anh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Thúy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Anh Xuân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Hổ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tống Viết Phải
  Tổng Giám đốc
 • Võ Văn Chín
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Công Lâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Công
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Anh Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Ánh Minh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Trung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ