Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô
 • Tên quốc tế
  Dong Do Marine Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DDM
 • Trụ sở chính
  Tầng 19,Tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình,106 Hoàng Quốc Việt,Cầu Giấy,Hà Nội
 • Điện thoại
  024 755.61.41
 • Fax
  024 755.61.49
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Lê Vượng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quế Dương
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đoàn Minh An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Luân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Việt Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Duy Luân
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Đình Hưởng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cao Tiến Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Minh An
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Tịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Minh An
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Duy Luân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ