Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (DDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  HAI PHONG WATERWAY TRAFFIC ASSURANCE JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  GTĐT
 • Trụ sở chính
  Số 225, đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  031.3877853/ 031.3876428
 • Fax
  031.3878388
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Xuân Phát
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Sáng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Ninh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Ngọc Hoa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Thanh Diệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Thanh Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Văn Thuận
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hiệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lương Văn Cần
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Ninh
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Triệu Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ