Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau
 • Tên quốc tế
  PETROVIETNAM CAMAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  PVCFC
 • Trụ sở chính
  Lô D, khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại
  0780 3819000
 • Fax
  0780 3590501
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Ngọc Nguyên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Chí Nguyện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Mỹ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Cẩm Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Hào
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Minh Đương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Văn Tiến Thanh
  Tổng Giám đốc
 • Lê Ngọc Minh Trí
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Bắc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hiền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Như Cường
  Kế toán trưởng
 • Trần Mỹ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ