Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
 • Tên quốc tế
  Benovas Pharmaceutical Company
 • Viết tắt
  BENOVAS
 • Trụ sở chính
  150 đường 14/9, phường 5, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 • Điện thoại
  +84-(0)70-82.25.33
 • Fax
  +84-(0)70-82.21.29
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Sang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Xuân Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thế Cao
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Thị Minh Nguyệt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phí Xuân Trường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Việt Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Mạnh Thắng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Sang
  Tổng Giám đốc
 • Trịnh Quốc Khánh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Toàn Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lưu Quế Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Quốc Khánh
  Giám đốc Tài chính
 • Trần Huệ Nga
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Ngọc Bích Ly
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ