Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
 • Tên quốc tế
  Benovas Pharmaceutical Company
 • Viết tắt
  BENOVAS
 • Trụ sở chính
  Số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 • Điện thoại
  2703822533
 • Fax
  2703822129
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Sang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thế Cao
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Bích
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lê Hoàng Yến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Thị Minh Nguyệt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phí Xuân Trường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Minh Hoài
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Hòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Deshpande Nikhilesh Atulchandra
  Tổng Giám đốc
 • Lưu Quế Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Quốc Khánh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bá Thế
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Quốc Khánh
  Giám đốc Tài chính
 • Trần Huệ Nga
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Ngọc Bích Ly
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ