Công ty cổ phần Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng (DCI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Danang Chemical Industries Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CICO
 • Trụ sở chính
  Số 53 Lê Hồng Phong, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 • Điện thoại
  05113 821 402
 • Fax
  05113 822 867
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đình Huỳnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Trung Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phú Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Thu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Cao Tuyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tề
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Như Tạo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đình Huỳnh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Phú Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Thu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Trung Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Cao Tuyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Vũ
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Vũ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ