Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội (DCH: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Hanoi Cadastral Survey Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Địa chính Hà Nội
 • Trụ sở chính
  Số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 37722973
 • Fax
  024 37735170
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Dịch vụ bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đức Hào
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Minh Diệu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Doãn Thị Lan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ngô Thị Hồng Diên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Tô Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Thị Ngọc Phượng
  Kế toán trưởng
 • Ngô Thị Hồng Diên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ