Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 (DCF: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1
 • Tên quốc tế
  Design and Construction Joint Stock Company No.1
 • Viết tắt
  DECOFI
 • Trụ sở chính
  28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại
  (84-8)38230276
 • Fax
  (84-8)38225050
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Đăng Phan
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Chí Chuân
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lữ Đình Huệ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Xuân Gạch
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đăng Chí Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Đức Phát
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Trung Hiếu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Minh Bắc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Đăng Phan
  Tổng Giám đốc
 • Lê Đăng Chí Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Vũ Nhân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lữ Đình Huệ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lư Trung Thạch
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Chí Chuân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trúc Mai
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoài Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Chí Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trúc Mai
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Trúc Mai
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ