Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (DCD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC
 • Tên quốc tế
  DIC TOURIST AND TRADE JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  DIC T&T
 • Trụ sở chính
  Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh BÀ Rịa-Vũng Tàu
 • Điện thoại
  (064) 3859 519 - (064) 3525 275
 • Fax
  (064) 3580 647- (064) 3525 274
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Khách sạn
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Thanh Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đào Thanh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Bá Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Quyến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hiền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Anh Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Thanh Loan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thanh Bình
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Bá Phúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Thanh Sơn
  Kế toán trưởng
 • Phạm Bá Phúc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ