Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần DIC số 4
 • Tên quốc tế
  DIC No.4 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DIC - No4
 • Trụ sở chính
  Tòa nhà Ruby Tower, số 12 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Điện thoại
  02543613518
 • Fax
  02543585070
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Đình Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Gia Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Đa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Việt Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Đa
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tần
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tuyết Hoa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Gia Phúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Phương
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Tuyết Hoa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ