Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần DIC số 4
 • Tên quốc tế
  DIC No.4 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DIC - No4
 • Trụ sở chính
  Số 4, đường 6, Khu trung tâm đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Điện thoại
  +84-(0)643-61.35.18
 • Fax
  +84-(0)643-58.50.70
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Đình Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Văn Chỉ
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Đa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Gia Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Thịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Việt Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thìn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Đa
  Tổng Giám đốc
 • Trần Gia Phúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tuyết Hoa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tần
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Phương
  Kế toán trưởng
 • Bùi Đình Phong
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ