Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DC1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
 • Tên quốc tế
  Development Investment Construction number 1 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DIC - No 1
 • Trụ sở chính
  Lầu 1, tòa nhà DIC tài số 265 đường Lê Hồng Phong, Phường 8 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 • Điện thoại
  0643807394
 • Fax
  0643611739
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Xuân Công
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Hà
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Bích Thu
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Trần Duy Anh
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hiền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Thanh Loan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Bảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Duy Anh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thọ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Ân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Thọ Bắc
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Thọ Bắc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ