Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên (DBW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên
 • Tên quốc tế
  Dien Bien Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Diwaco
 • Trụ sở chính
  Tổ dân phố số 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại
  0230 3810198
 • Fax
  0230 3812333
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Lệ Quế
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Quốc Lộc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Trọng Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Quang Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Cúc Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đình Nghĩa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Kim Mến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Quang Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Đinh Quốc Lộc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Trọng Nguyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Hùng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Lệ Quế
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ