Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
 • Tên quốc tế
  Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BEPHARCO
 • Trụ sở chính
  Số 6A3 - Quốc lộ 60 - Phường Phú Tân - Thị xã Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại
  0275.813447/822429/829528
 • Fax
  0275.824248
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Thứ Triệu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Minh Tân
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Vinh Danh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Quang Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Khắc Hanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thiện Nhân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thế Quốc Uy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Trần Minh Thư
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Minh Tân
  Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Thanh Phượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Triệu Văn Bảo Quốc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Xuân An
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Quốc Uy
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Cấp Tiến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ