Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk (DBM: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk
 • Tên quốc tế
  DAK LAK Pharmaceutical Medical Equipment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BAMEPHARM
 • Trụ sở chính
  9A Hùng Vương, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
 • Điện thoại
  +84-(0)500-381.23.94
 • Fax
  +84-(0)500-385.88.05
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Mậu Hoàng Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Trung Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thị Cẩm Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Kim Liên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Tuyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thông
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Anh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tín
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Kim Liên
  Tổng Giám đốc
 • Phan Thành Trinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Tuyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Khắc Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Hân
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ