Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (DBH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  HAIPHONG OVERLAND ROAD JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  Công ty Đường bộ Hải Phòng
 • Trụ sở chính
  Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  313700408
 • Fax
  313858089
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Văn Phúc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Anh Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đạt Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Văn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Triệu Hạo Nhiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phùng Thị Mai Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Kim Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Mai Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Triệu Hạo Nhiên
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Anh Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đạt Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  Kế toán trưởng
 • Trần Văn Phúc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ