Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) (DBD: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
 • Tên quốc tế
  BinhDinh Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company (Bidiphar)
 • Viết tắt
  Bidiphar
 • Trụ sở chính
  498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại
  056 3846500
 • Fax
  056 3846846
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Quá
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tạ Nam Bình
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Ngọc Oanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Thắng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quang Việt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thanh Hương
  Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Ngọc Oanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Mai Hoa
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thanh Giang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ