Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Dabaco Group
 • Viết tắt
  DABACO
 • Trụ sở chính
  Số 35, đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại
  0222.3895111
 • Fax
  0222.3825496
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Như So
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Khắc Thảo
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Tường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Xuân Mạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quốc Đoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Lĩnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đinh Thị Minh Thuận
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Huy Tuệ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Khắc Thảo
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tuế
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Học
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Tường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Chinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Huệ Minh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ