Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản (DAT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản
 • Tên quốc tế
  Travel Investment and Seafood Development Corporation
 • Viết tắt
  TRI.SED.CO
 • Trụ sở chính
  Quốc lộ 80, cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạch, xã Bình Thành. huyện Lấp Vò. tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
 • Điện thoại
  067 3680657
 • Fax
  67.3680657
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đa dạng các ngành công nghiệp
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Văn Chung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hung
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Xuân Quế
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Vĩnh Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Chính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Mạnh Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Thuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Lệ Quyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Lâm
  Tổng Giám đốc
 • Lê Hoàng Cương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tiến Ngữ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Quốc Mạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Gia Thuần
  Kế toán trưởng
 • Lê Duy Tâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ