Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (DAS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Danang Petroleum Machinery - Technology Joint stock company
 • Viết tắt
  PVM - DAESCO
 • Trụ sở chính
  35 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại
  (084.511) - 3821.637
 • Fax
  (084.511) - 3823.590
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Ôtô & linh kiện phụ tùng
 • Ngành
  Phụ tùng ô tô
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Trung Nghĩa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hữu Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thơi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đàm Ngọc Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lý Thị Lệ Ninh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Quyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Việt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đàm Ngọc Bảo
  Tổng Giám đốc
 • Phan Trung Nghĩa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hữu Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thơi
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thơi
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ