Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng (DAE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Educational Book Joint Stock Company in Da Nang City
 • Viết tắt
  Daebco
 • Trụ sở chính
  78 Pasteur, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng.
 • Điện thoại
  +84-(0)511-388.64.97
 • Fax
  +84-(0)511-388.77.93
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Tô Thanh Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Lê Bích Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lý Xuân Hoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Minh Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Công Đức
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Hàn Phong
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lý Xuân Hoàn
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Văn Lĩnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Minh Tâm
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thế Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ